7 Viên Ngọc Rồng: Rồng Phẫn Nộ - Dragonball Z: Wrath Of The Dragon Việt Sub (1995)7 Viên Ngọc Rồng: Rồng Phẫn Nộ - Dragonball Z: Wrath Of The Dragon Việt Sub (1995)http://phim.pw/