Aikatsu! Idol Katsudou! - Idol Ga Tsudou! Aidoru Ga Tsudou! Việt Sub (2012)Aikatsu! Idol Katsudou! - Idol Ga Tsudou! Aidoru Ga Tsudou! Việt Sub (2012)http://phim.pw/