Biên Niên Sử Narnia 2: Hoàng Tử Caspian - The Chronicles Of Narnia 2: Prince Caspian Việt Sub (2008)Biên Niên Sử Narnia 2: Hoàng Tử Caspian - The Chronicles Of Narnia 2: Prince Caspian Việt Sub (2008)http://phim.pw/