Buôn Người: Throwdown - Nắm Chặt Công Lý Việt Sub (2014)Buôn Người: Throwdown - Nắm Chặt Công Lý Việt Sub (2014)