Chỉ Kẻ Ngốc Mới Yêu - Fools Rush In Việt Sub (1997)Chỉ Kẻ Ngốc Mới Yêu - Fools Rush In Việt Sub (1997)http://phim.pw/