Cô Gái Vay Mượn: The Borrower Arrietty - Người Tý Hon: The Secret World Of Arrietty Thuyết Minh (2010)Cô Gái Vay Mượn: The Borrower Arrietty - Người Tý Hon: The Secret World Of Arrietty Thuyết Minh (2010)