Godzilla Và Mothra: Trận Chiến Trên Trái Đất - Gojira Tai Mosura: The Battle For Earth Việt Sub (1992)Godzilla Và Mothra: Trận Chiến Trên Trái Đất - Gojira Tai Mosura: The Battle For Earth Việt Sub (1992)http://phim.pw/