Kindaichi Thám Tử Học Đường Phần 3 - Kindaichi Shounen No Jikembo Season 3 Việt Sub (2001)Kindaichi Thám Tử Học Đường Phần 3 - Kindaichi Shounen No Jikembo Season 3 Việt Sub (2001)http://phim.pw/