Người Trong Giang Hồ: Cửu Long Băng Thất - Young And Dangerous: Goodbye Mr Cool Thuyết Minh (2001)Người Trong Giang Hồ: Cửu Long Băng Thất - Young And Dangerous: Goodbye Mr Cool Thuyết Minh (2001)http://phim.pw/