Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam - Young And Dangerous: Prequel Thuyết Minh (1998)Người Trong Giang Hồ: Thiếu Niên Hạo Nam - Young And Dangerous: Prequel Thuyết Minh (1998)http://phim.pw/