Nhật Ký Trưởng Thành Của Hot Face - Duck Idol, Pet Idol: Net Idol Việt Sub (2017)Nhật Ký Trưởng Thành Của Hot Face - Duck Idol, Pet Idol: Net Idol Việt Sub (2017)http://phim.pw/