Ông Già Và Biển Cả - The Old Man And The Sea Việt Sub (1990)Ông Già Và Biển Cả - The Old Man And The Sea Việt Sub (1990)http://phim.pw/