Siêu Nhân Điện Quang - The Ultimate Hero: Ultraman Powered Thuyết Minh (1993)Siêu Nhân Điện Quang - The Ultimate Hero: Ultraman Powered Thuyết Minh (1993)http://phim.pw/