Thiên Không Chiến Kí - Tenkuu Senki Shurato: Heaven Wars Shurato Việt Sub (1990)Thiên Không Chiến Kí - Tenkuu Senki Shurato: Heaven Wars Shurato Việt Sub (1990)http://phim.pw/