Vùng Biên Giới: Trại Tù Nhân - Covert Operation: The Borderland Việt Sub (2014)Vùng Biên Giới: Trại Tù Nhân - Covert Operation: The Borderland Việt Sub (2014)